• Câynhân tạo, mọngnướcnhân tạo, hoanhân tạo,Huizhou Baifeng Arts&Crafts Co.,Ltd.
huizhou Baifeng Arts and Crafts Co., Ltd. establish vàonăm 2010 với tư cách lànhà máy thủ công Longxi Boluo Baifeng. Trong hợp tác với các công ty thương mại freign, các sản phẩm chủ yếu được bán ởnướcngoài. in 2012, bộ phận R&D được thành lập và hàng trăm sản phẩm được phát triển theonhữngnăm tiếp theo. Thực hiện các loại cây mọngnướcnhân tạo, các sản phẩm chính của chúng tôi được mở rộng sang 3D-printing hoa phong lannhân tạo, xương rồngnhân tạo và các lo...

tấm ảnh

huizhou Baifeng Arts and Crafts Co., Ltd. establish vàonăm 2010 với tư cách lànhà máy thủ công Longxi Boluo...